Projekční činnost

Společnost KYTLICA-elektro team s.r.o. nabízí komplexní služby projekční činnosti.

Naše společnost poskytuje komplexní služby spojené s projektováním silnoproudých a slaboproudých elektrorozvodů a měření a regulace technologických procesů. Zajišťujeme veškeré práce počínající zpracováním úvodní studie, přes projekt pro získání územního souhlasu, dokumentaci pro výběr dodavatele, prováděcí projekt a autorský dozor v průběhu realizace. Současně také nabízíme zpracování auditů projektové dokumentace elektroinstalace a stávajících instalací v objektech.

Silnoproud:

 • silnoproudé rozvody
 • osvětlení a jeho ovládání
 • trafostaniec a hlavní rozvodny VN
 • přípojky elektrické energie NN a VN
 • přeložky venkovních vedení VN a NN
 • venkovní osvětlení a jeho řízení
 • elektroinstalace obytných a průmyslových objektů

Slaboproud:

 • Elektronický protipožární systém + evakuační rozhlas
 • Elektronický zabezpečovací systém
 • Kamerový systém
 • Strukturovaná kabeláž (pasivní i aktivní)
 • Telefonní ústředny
 • Docházkový a přístupový systém
 • Vyvolávací systém
 • Společná televizní anténa
 • Datové přípojky
 • Rozvody a přeložky venkovních slaboproudých vedení